Pháp Luật Plus - đường sắt - các bài viết về đường sắt, tin tức đường sắt

đường sắt - các bài viết về đường sắt, tin tức đường sắt

Hi hữu: Trên đường về nhà, một nhân viên gác chắn bị tàu hỏa tông tử vong

Được nghỉ ông H. băng qua đường sắt về nhà thì bất ngờ bị tàu hỏa tông tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus