đường sắt Cát Linh - các bài viết về đường sắt Cát Linh, tin tức đường sắt Cát Linh

"Đừng để Cát Linh-Hà Đông mãi là đường bê tông treo lơ lửng trên đầu người dân thủ đô"

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động, xoá bỏ hình ảnh con đường bê tông sừng sững treo lơ lửng trên đầu người dân thủ đô.

Theo dõi Pháp Luật Plus