ĐƯỜNG SÁCH NGUYỄN VĂN BÌNH - các bài viết về ĐƯỜNG SÁCH NGUYỄN VĂN BÌNH, tin tức ĐƯỜNG SÁCH NGUYỄN VĂN BÌNH

Đường sách đầu tiên Việt Nam tại TP HCM có gì độc đáo?

Nhiều khu chuyên biệt, hệ thống wiffi miễn phí, vị trí đắc địa, thiết kế hài hòa,… là những điểm khác biệt ở con đường sách Nguyễn Văn Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus