Pháp Luật Plus - đường quy hoạch rộng 42m - các bài viết về đường quy hoạch rộng 42m, tin tức đường quy hoạch rộng 42m

đường quy hoạch rộng 42m - các bài viết về đường quy hoạch rộng 42m, tin tức đường quy hoạch rộng 42m

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am - Nội Am, huyện Thanh Trì

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1km, chạy qua địa phận xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì), quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 17,5m, lòng đường xe chạy rộng 7,5m.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1