Pháp Luật Plus - ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG - các bài viết về ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, tin tức ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG - các bài viết về ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, tin tức ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG

Xóa nhà “siêu mỏng, siêu méo”: Rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý

Việc giải phóng mặt bằng để làm đường qua các khu dân cư làm phát sinh nhiều trường hợp nhà, đất “siêu mỏng, siêu méo”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1