ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ NĂM 2019 - các bài viết về ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ NĂM 2019, tin tức ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ NĂM 2019

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2019 có gì đặc biệt?

Những đại cảnh, tiểu cảnh của Đường hoa Nguyễn Huệ được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo.

Theo dõi Pháp Luật Plus