Đường giao thông Trung Thượng–Lũng Rằng - các bài viết về Đường giao thông Trung Thượng–Lũng Rằng, tin tức Đường giao thông Trung Thượng–Lũng Rằng

Đường giao thông Trung Thượng–Lũng Rằng (Lạng Sơn): Công ty Long Thịnh bị xử phạt vì thi công sai thiết kế

Thanh tra Sở Xây dựng Lạng Sơn đã xử phạt nhà thầu thi công xây dựng công trình Đường giao thông Trung Thượng – Lũng Rằng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus