đường điện - các bài viết về đường điện, tin tức đường điện

Báo động tình trạng người dân tự ý kéo đường điện ở Phú Yên

Được đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân tự ý mắc điện, kéo điện tùy tiện và huyện không thể quản lý hết.

Theo dõi Pháp Luật Plus