Đường đi lô thuốc hết hạn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 - các bài viết về Đường đi lô thuốc hết hạn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, tin tức Đường đi lô thuốc hết hạn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Đường đi lô thuốc hết hạn tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Bệnh nhân nhận phải thuốc hết hạn, lãnh đạo bệnh viện thì khẳng định quy trình cấp phát thuốc rất chặt chẽ. Vậy lô thuốc hết hạn kia từ đâu đến?

Theo dõi Pháp Luật Plus