đường dây - các bài viết về đường dây, tin tức đường dây

Xét xử đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Tại phiên xét xử đường dây mua bán thận xuyên quốc gia, bị cáo Huyền khai do xuất phát từ lòng nhân đạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ai mua bằng giả?

Ai mua bằng giả?

0
Ở trong một trường hợp cụ thể người mua bằng cử nhân Anh ngữ của Đại học Đông Đô phục vụ cho mục đích kiếm tìm học vị,