Pháp Luật Plus - đường dây làm giả xăng A92 - các bài viết về đường dây làm giả xăng A92, tin tức đường dây làm giả xăng A92

đường dây làm giả xăng A92 - các bài viết về đường dây làm giả xăng A92, tin tức đường dây làm giả xăng A92

Hơn 2 triệu lít xăng A92 được làm giả bán ra thị trường

Để thu lợi nhuận cao nhất đường dây này đã trộn chất dung môi, tạo màu vào xăng A92 để bán ra thị trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus