dương chí toàn - các bài viết về dương chí toàn, tin tức dương chí toàn

Cần Thơ: Vì sao chính quyền địa phương “chưa” ký xác nhận hồ sơ dẫn đạc xin tách thửa của công dân

Hiện tại việc xác nhận dẫn đạc bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của ông Dương Chí Toàn chưa được UBND phường An Khánh thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1