đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - các bài viết về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tin tức đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Công bố phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chu Lai trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Mới đây, VEC đã công bố phương án tổ chức giao thông tại nút giao Chu Lai trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus