Pháp Luật Plus - đường bộ - các bài viết về đường bộ, tin tức đường bộ

đường bộ - các bài viết về đường bộ, tin tức đường bộ

Nhiều quan ngại nếu ‘chẻ’ Tổng cục Đường bộ thành hai Cục

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bị “xóa” tên, dự kiến tổ chức thành hai đơn vị là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1