Pháp Luật Plus - đường bộ - các bài viết về đường bộ, tin tức đường bộ

đường bộ - các bài viết về đường bộ, tin tức đường bộ

Thiết lập hàng loạt chốt kiểm soát người và phương tiện vào Quảng Ninh bằng đường bộ

Ngày 17/3, UBND tỉnh có văn bản số 1657/UBND-DL1 về việc thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus