Pháp Luật Plus - đường bay nội địa - các bài viết về đường bay nội địa, tin tức đường bay nội địa

đường bay nội địa - các bài viết về đường bay nội địa, tin tức đường bay nội địa

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa

Theo Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Cơ hội để ngành Hàng không phục hồi?

Cơ hội để ngành Hàng không phục hồi?

0
Sau 2 năm liên tục tàn phá nền kinh tế thế giới, dịch bệnh bắt đầu từng bước được kiểm soát tại nhiều nơi trên thế giới nhờ chiến dịch tiêm chủng.