đường 356 hải phòng đội vốn ra sao - các bài viết về đường 356 hải phòng đội vốn ra sao, tin tức đường 356 hải phòng đội vốn ra sao

Con đường dài 2,2km đội vốn gần 1.000 tỷ đồng ở Hải Phòng hoành tráng cỡ nào?

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, hàng chục dự án ở Hải Phòng đã đội vốn đầu tư, có dự án đội lên hàng nghìn tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus