ĐUỐI NƯỚC THƯƠNG TÂM - các bài viết về ĐUỐI NƯỚC THƯƠNG TÂM, tin tức ĐUỐI NƯỚC THƯƠNG TÂM

Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi cùng bạn ra sông tắm mát

Được nghỉ học, trời lại nắng nên nam sinh cùng nhóm bạn ra sông tắm mát, không may nạn nhân đuối nước tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1