Pháp Luật Plus - đuối nước - các bài viết về đuối nước, tin tức đuối nước

đuối nước - các bài viết về đuối nước, tin tức đuối nước

Bình Dương: Nhậu xong xuống hồ tắm, 2 thanh niên đuối nước

Sau chầu nhậu, 2 thanh niên rủ nhau xuống hồ tắm và bị đuối nước tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus