được bổ nhiệm - các bài viết về được bổ nhiệm, tin tức được bổ nhiệm

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 2

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1