dừng tiếp nhận công dân vùng giãn cách xã hội - các bài viết về dừng tiếp nhận công dân vùng giãn cách xã hội, tin tức dừng tiếp nhận công dân vùng giãn cách xã hội

Thanh Hóa dừng tiếp nhận công dân vùng giãn cách, hỗ trợ TP HCM 5 tỉ đồng

Dừng tiếp nhận công dân vùng giãn cách xã hội từ 0h ngày 1/8, nếu những trường hợp từ trước đó đang trở về Thanh Hóa thì được tiếp nhận cách ly.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1