Pháp Luật Plus - dùng thuốc trên mạng - các bài viết về dùng thuốc trên mạng, tin tức dùng thuốc trên mạng

dùng thuốc trên mạng - các bài viết về dùng thuốc trên mạng, tin tức dùng thuốc trên mạng

Hôn mê sâu sau khi uống thuốc mua trên mạng

Để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thuốc bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên tự ý mua và sử dụng các thuốc một cách tùy tiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus