dùng mỹ phẩm bị dị ứng - các bài viết về dùng mỹ phẩm bị dị ứng, tin tức dùng mỹ phẩm bị dị ứng

Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ và thu hồi hàng loạt mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược đã gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi hàng loạt mỹ phẩm.

Theo dõi Pháp Luật Plus