dùng lá mít thay đĩa nhựa - các bài viết về dùng lá mít thay đĩa nhựa, tin tức dùng lá mít thay đĩa nhựa

Ăn chay, dùng lá mít thay đĩa nhựa để bảo vệ môi trường

Đức Gyalwang Drukpa chia lộc Phật là hàng ngàn phần bánh gato đến từng Phật tử dự lễ. Điều đặc biệt, khoảng 7.000 phần bánh nhỏ này được đặt trên lá mít.

Theo dõi Pháp Luật Plus