Pháp Luật Plus - dùng khoá số 8 - các bài viết về dùng khoá số 8, tin tức dùng khoá số 8

dùng khoá số 8 - các bài viết về dùng khoá số 8, tin tức dùng khoá số 8

Tự xưng công an, còng tay rồi chích điện người dân

Một nhóm người tự xưng là công an, còng tay và chích điện người dân nhưng không xuất trình được thẻ ngành chứng minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus