dung dịch rửa tay - các bài viết về dung dịch rửa tay, tin tức dung dịch rửa tay

Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên bị thu hồi trên toàn quốc

Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ và thu hồi “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên” do không đạt chất lượng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1