Pháp Luật Plus - đúng cách - các bài viết về đúng cách, tin tức đúng cách

đúng cách - các bài viết về đúng cách, tin tức đúng cách

Sơ cứu sốc nhiệt thế nào mới đúng?

Hà Nội mới có một người tử vong nghi do sốc nhiệt. Từ trường hợp này có thể thấy việc phòng tránh và sơ cứu đúng cách là rất quan trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus