Pháp Luật Plus - Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch - các bài viết về Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch, tin tức Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch

Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch - các bài viết về Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch, tin tức Đức phó Pháp chủ Thích Thanh Đàm viên tịch

Đức phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Đàm viên tịch

Sau 98 năm trụ thế, hạ lạp 78 năm, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Đức phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1