Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước - các bài viết về Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, tin tức Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Ngày 11/7, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus