Pháp Luật Plus - dự trữ ngoại hối nhà nước - các bài viết về dự trữ ngoại hối nhà nước, tin tức dự trữ ngoại hối nhà nước

dự trữ ngoại hối nhà nước - các bài viết về dự trữ ngoại hối nhà nước, tin tức dự trữ ngoại hối nhà nước

Kho số chính thức được coi là một loại tài sản công

Sáng nay 21/6, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo Luật này, kho số chính thức được coi là một loại tài sản công.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết