Pháp Luật Plus - dự thảo - các bài viết về dự thảo, tin tức dự thảo

dự thảo - các bài viết về dự thảo, tin tức dự thảo

Bỏ đề xuất xe Grab phải gắn hộp đèn như taxi

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trình Thủ tướng dự thảo lần thứ 10 nghị định mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô.

Theo dõi Pháp Luật Plus