dự thảo - các bài viết về dự thảo, tin tức dự thảo

Quốc hội tuần làm việc thứ 2: Tập trung công tác xây dựng pháp luật

Tập trung xây dựng pháp luật là nội dung chính trong tuần làm việc trực tuyến thứ 2 (từ 25/5-28/5) của Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV.

Theo dõi Pháp Luật Plus