Pháp Luật Plus - dự thảo luật - các bài viết về dự thảo luật, tin tức dự thảo luật

dự thảo luật - các bài viết về dự thảo luật, tin tức dự thảo luật

Góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam: Cần xây dựng nền biên phòng phát huy sức mạnh toàn dân

Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng với mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền biên phòng (BP) toàn dân .

Theo dõi Pháp Luật Plus