Pháp Luật Plus - Dự thảo Luật Báo chí - các bài viết về Dự thảo Luật Báo chí, tin tức Dự thảo Luật Báo chí

Dự thảo Luật Báo chí - các bài viết về Dự thảo Luật Báo chí, tin tức Dự thảo Luật Báo chí

Dự thảo Luật Báo chí "gây khó" trong việc bảo vệ nguồn tin?

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật cho rằng, việc bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng đối với người làm báo

Theo dõi Pháp Luật Plus

1