Pháp Luật Plus - dự luật dẫn độ - các bài viết về dự luật dẫn độ, tin tức dự luật dẫn độ

dự luật dẫn độ - các bài viết về dự luật dẫn độ, tin tức dự luật dẫn độ

Không rút dự luật dẫn độ, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong bị dọa giết

Các đối tượng nặc danh đã dọa giết trưởng đặc khu hành chính và các quan chức trong chính quyền đặc khu nếu dự luật dẫn độ không được thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus