Pháp Luật Plus - du lịch tâm linh. - các bài viết về du lịch tâm linh., tin tức du lịch tâm linh.

du lịch tâm linh. - các bài viết về du lịch tâm linh., tin tức du lịch tâm linh.

Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững trên vùng đất cố đô

Ninh Bình có lợi thế phát triển du lịch tâm linh khi thừa hưởng những di sản văn hóa của vùng kinh đô cổ hơn một nghìn năm lịch sử.

Theo dõi Pháp Luật Plus