du lịch tâm linh. - các bài viết về du lịch tâm linh., tin tức du lịch tâm linh.

Các cơ sở tôn giáo được phép hoạt động trở lại

Từ ngày 9/5, các cơ sở tôn giáo đã được mở cửa, sinh hoạt tôn giáo bình thường. Nhiều người dân không khỏi vui mừng đã dành thời gian đi hành lễ.

Theo dõi Pháp Luật Plus