du khách đài loan - các bài viết về du khách đài loan, tin tức du khách đài loan

Những ngày "trốn chui trốn lủi" ở Đài Loan

Mất tiền, được hứa hẹn tìm việc khi sang đến Đài Loan. Tuy nhiên nhiều người trong vụ 152 người Việt bỏ trốn tại Đài Loan vừa qua phải sống chui lủi.

Theo dõi Pháp Luật Plus