dự báo - các bài viết về dự báo, tin tức dự báo

Việt Nam sẽ có tăng trưởng đứng thứ 5 trên thế giới trong năm 2020?

Tác động kinh tế của Covid-19” được công bố ngày 30/7 khẳng định Việt Nam, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 nhưng vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus