DỰ BÁO BÃO - các bài viết về DỰ BÁO BÃO, tin tức DỰ BÁO BÃO

Bão số 12: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ huy ứng phó bão

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đang ở Khánh Hòa đôn đốc, ứng phó bão.

Theo dõi Pháp Luật Plus