Pháp Luật Plus - Đà Nẵng: Nhiều sai phạm về quản lý đất đai và xây dựng tại dự án Ga đường sắt

Đà Nẵng: Nhiều sai phạm về quản lý đất đai và xây dựng tại dự án Ga đường sắt

0
Thanh tra TP.Đà Nẵng Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt.

Ngày 23/7, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã phát đi Thông báo số 563/TB-TTTP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Mặc dù lực lượng chức năng của phường Hòa Khánh Nam lập chốt ngăn chặn nhưng tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt (Nguồn Báo Đà Nẵng)
Mặc dù lực lượng chức năng của phường Hòa Khánh Nam lập chốt ngăn chặn nhưng tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra tại khu vực quy hoạch dự án Ga đường sắt (Nguồn Báo Đà Nẵng)

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý địa bàn

Theo kết luận Thanh tra về việc xây dựng nhà ở, công trình không phép, trong khoảng thời gian kéo dài từ năm 2005 đến nay, mặc dù đã được UBND thành phố, Quận ủy quận Liên Chiểu, UBND quận Liên Chiểu ban hành nhiều văn bản, chỉ thị chỉ đạo xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị nhưng UBND phường Hòa Khánh Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xây dựng đô thị trong ranh giới dự án Ga đường sắt. Việc này là vi phạm Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 22/6/2004 của ƯBND thành phổ, Điểm a Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 17 Nghị định 180/2007/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Liên Chiểu, đã buông lòng quản lý địa bàn theo chức năng được giao, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng không phép; phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 180/2007/NĐ- CP.

Đổi với UBND quận Liên Chiểu, mặc dù đã ban hành các kế hoạch về việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và xử lý triệt để nhà ở, công trình xây dựng trái phép, tránh tình trạng cho tồn tại công trình vi phạm trên địa bàn quận nhưng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Việc này la vi phạm Khoản 2 Điều 10 Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

“Tình trạng xây dựng không phép xảy ra trong suốt thời gian qua như nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xây dựng đô thị tại khu vực dự án Ga đường sắt. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND quận Liên Chiêu, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị quận Liên Chiểu và Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam giai đoạn từ 2005 đến nay và tổ chức, cán bộ có liên quan” – Kết luận trên nêu rõ.

Về việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, kết luận thanh tra cho biết: Việc các cơ quan chức năng tiến hành lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) tại dự án Ga đường sắt, phường Hòa Khánh Nam là phù hợp với chủ trương của thành phố.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra những sai sót, vi phạm, đó là: UBND phường Hòa Khánh xác nhận tại 81 phiếu lấy ý kiến của khu dân cư khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận như nêu ở phần kết quả kiểm tra, xác minh là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007, Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Mục I Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2-7-2007 và Điều 12 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam và cán bộ địa chính, xây dựng phường giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

Sổ lưu chứng thực sao y bản chính đối với giấy tờ về nhà, đất (nêu ở phần kết quả kiểm tra, xác minh) không có tên 30 trường hợp là vi phạm khoản 1 Điều 21 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và khoản 1 Điều 13 nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực.

Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2016, cán bộ tư pháp-hộ tịch phường và cá nhân có liên quan.

Về việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, kết luận thanh tra cho biết: Việc các cơ quan chức năng tiến hành lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) tại dự án Ga đường sắt, phường Hòa Khánh Nam là phù hợp với chủ trương của thành phố.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra những sai sót, vi phạm, đó là: UBND phường Hòa Khánh xác nhận tại 81 phiếu lấy ý kiến của khu dân cư khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận như nêu ở phần kết quả kiểm tra, xác minh là vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007, Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Mục I Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2-7-2007 và Điều 12 Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam và cán bộ địa chính, xây dựng phường giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

Sổ lưu chứng thực sao y bản chính đối với giấy tờ về nhà, đất (nêu ở phần kết quả kiểm tra, xác minh) không có tên 30 trường hợp là vi phạm khoản 1 Điều 21 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và khoản 1 Điều 13 nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực.

Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2016, cán bộ tư pháp-hộ tịch phường và cá nhân có liên quan.

Việc không ghi tên dự án, số quyết định, thời gian ban hành, cơ quan ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tại phần ghi chú của giấy chứng nhận như nêu ở phần kết quả thanh tra là thực hiện không đúng với chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7998/UBND-QLĐTh ngày 10-9-2013 nhưng phù hợp với quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, các cơ quan chức năng không báo cáo để UBND thành phố xem xét, điều chỉnh Công văn số 7998/UBND-QLĐTh ngày 10-9-2013 cho phù hợp với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Liên Chiểu, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

449 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận có dấu hiệu tội phạm

Thanh tra thành phố kiến nghị, đối với UBND thành phố, chỉ đạo Công an thành phố sớm điều tra, làm rõ các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển đến. Thanh tra thành phố chuyển đến theo Công văn số 06/TTTP-TT2 ngày 26-3-2018 đối với 449 hồ sơ cấp giấy chứng nhận có dấu hiệu tội phạm.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thời kỳ từ năm 2005 đến nay và các cá nhân có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ về trách nhiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận đã nêu ở phần kết luận.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức kiểm điểm đối với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Liên Chiểu thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2016 và các cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận và không kịp thời tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố điều chỉnh quy định về ghi chú trong giấy chứng nhận nêu ở phần kết luận.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Nam kiểm tra, rà soát để điều chỉnh, bổ sung việc cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật đối với 96 hồ sơ.

Đối với UBND quận Liên Chiểu: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam thời kỳ từ năm 2005 đến nay và các cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý về những sai sót, vi phạm nêu ở phần kết luận.

Chỉ đạo UBND phường Hòa Khánh Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với cán bộ địa chính-xây dựng thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2016, cán bộ tư pháp-hộ tịch và các cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý về những sai sót, vi phạm nêu ở phần kết luận; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Liên Chiểu kiểm tra, rà soát để bổ sung, điều chỉnh việc cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật đối với 96 hồ sơ theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và có kế hoạch từng bước xử lý buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý trật tự xây dựng đô thị đối với các trường hợp xây dựng không phép trong ranh giới dự án Ga đường sắt tại phường Hòa Khánh Nam.

Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Hải

Loading...

Bình luận

Loading...
Xuân về nơi đón ánh bình minh đầu tiên

Xuân về nơi đón ánh bình minh đầu tiên

0
Phút đón giao thừa, đầu xuân năm mới ở ngọn hải đăng Mũi Điện của những người làm nhiệm vụ bảo vệ điểm tiền tiêu của Tổ quốc luôn rất đặc biệt.
Không ngủ ở London

Không ngủ ở London

0
"Đừng bỏ qua Cung điện Buckingham và Cầu tháp London", một anh bạn nhắn nhủ trước khi tôi tới Anh. Nhưng quả thực, London có nhiều thứ hấp dẫn hơn tôi tưởng.

HLV Park Hang Seo, tại sao ông có thể làm được như vậy?

Tại sao ông có thể làm được như vậy, là một … thắc mắc chứa đầy sự ngưỡng mộ với chiến lược gia người Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam.

Khởi động giải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né mở rộng 2020

Giải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né mở rộng (Windsurf Muine Fun Cup) lần thứ 21 - năm 2020 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 - 8/2.

Độc đáo phong tục ăn Tết của người Thái vùng Mường Lò

Đối với đồng bào dân tộc Thái, quanh năm có rất nhiều cái Tết nhưng họ chỉ ăn ba cái Tết chính

Lễ hóa vàng tiễn Tổ tiên Tết Canh Tý 2020: Cúng sao cho đúng?

Ngày mùng 3 Tết là ngày cuối cùng, tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ hóa vàng để tiễn đưa Tổ tiên trở về âm cảnh.

Link liên kết