Pháp Luật Plus - Dự án xây dựng - các bài viết về Dự án xây dựng, tin tức Dự án xây dựng

Dự án xây dựng - các bài viết về Dự án xây dựng, tin tức Dự án xây dựng

Tổng kiểm tra dự án trên các đồi tại Nha Trang

Liên quan đến hàng loạt dự án xây dựng “băm nát” Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa),Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có chỉ đạo tổng rà soát các dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus