Pháp Luật Plus - dự án ven sông Sài Gòn - các bài viết về dự án ven sông Sài Gòn, tin tức dự án ven sông Sài Gòn

dự án ven sông Sài Gòn - các bài viết về dự án ven sông Sài Gòn, tin tức dự án ven sông Sài Gòn

Dự án BOT nâng cấp luồng sông Sài Gòn có nhiều sai phạm

Bộ Giao thông đã đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi (chủ đầu tư dự án) thu phí để hoàn vốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1