Pháp Luật Plus - dự án trồng hoa xứ lạnh - các bài viết về dự án trồng hoa xứ lạnh, tin tức dự án trồng hoa xứ lạnh

dự án trồng hoa xứ lạnh - các bài viết về dự án trồng hoa xứ lạnh, tin tức dự án trồng hoa xứ lạnh

Đầu tư hơn 12 tỷ đồng, doanh nghiệp "chết đứng" trước thông báo thu hồi dự án của Huyện Kon Plông

Dự án trồng rau hoa đã được UBND huyện Kon Plông phê duyệt chủ trương đầu tư và đang được triển khai thì bất ngờ nhận được thông báo thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1