dự án "treo" - các bài viết về dự án "treo", tin tức dự án "treo"

Thà một lần đau

Khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho nghiên cứu khảo sát tại tỉnh này; được dư luận đánh giá là một quyết định dũng cảm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1