Pháp Luật Plus - dự án "treo" - các bài viết về dự án "treo", tin tức dự án "treo"

dự án "treo" - các bài viết về dự án "treo", tin tức dự án "treo"

Địa ốc 7AM: Hà Nội dự án treo gần 3 thập kỉ, “bắt tay” doanh nghiệp làm sai quy định đấu thầu?

Hà Nội dự án treo gần 3 thập kỉ, “bắt tay” doanh nghiệp làm sai quy định đấu thầu?... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus