Pháp Luật Plus - dự án thủy điện - các bài viết về dự án thủy điện, tin tức dự án thủy điện

dự án thủy điện - các bài viết về dự án thủy điện, tin tức dự án thủy điện

Điện Biên: Ai “chống lưng” cho chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Núa đi vào hoạt động khi chưa bồi thường đất cho người dân?

Người dân có đất nằm trong dự án vẫn chưa nhận được đền bù nhưng dự án thủy điện Nậm Núa đã đi vào hoạt động nhiều năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus