dự án The Meridien - các bài viết về dự án The Meridien, tin tức dự án The Meridien

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý Dự án The Meridien vì giao đất công không qua đấu giá

Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm xảy ra tại dự án The Meridien.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1