dự án Thay thế 22 bó cáp dự ứng ngoài và 12 khe co giãn cầu Thị Nại - các bài viết về dự án Thay thế 22 bó cáp dự ứng ngoài và 12 khe co giãn cầu Thị Nại, tin tức dự án Thay thế 22 bó cáp dự ứng ngoài và 12 khe co giãn cầu Thị Nại

Phát hiện nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định

Thông báo kết luận thanh tra mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về đấu thầu của một số sở, ban ngành tỉnh Bình Định.

Theo dõi Pháp Luật Plus