dự án - các bài viết về dự án, tin tức dự án

Công ty An Dương phản hồi thông tin liên quan cáo đến buộc vi phạm hợp đồng

Đến thời điểm hiện tại, các thủ tục nghiệm thu và thanh lý giữa công ty An Dương và đơn vị truyền thông vẫn chưa hoàn tất theo điều 3 hợp đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus