Pháp Luật Plus - dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài - các bài viết về dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài, tin tức dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài

dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài - các bài viết về dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài, tin tức dự án nhà ở thôn như nguyệt thôn đoài

Dự án khu nhà ở thôn Như Nguyệt và thôn Đoài: Tỉnh Bắc Ninh "quán triệt" phải đủ điều kiện mới được kinh doanh

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trước khi thực hiện kinh doanh bất động sản Công ty Đức Việt phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus