dự án nhà ở thôn đông yên - các bài viết về dự án nhà ở thôn đông yên, tin tức dự án nhà ở thôn đông yên

Dự án khu nhà ở thôn Đông Yên gặt “lúa non”: Tỉnh Bắc Ninh chưa phê duyệt dự án

Đây là khẳng định của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tại Dự án khu nhà ở thôn Đông Yên. Dự án do Công ty TNHH REQ làm chủ đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus