dự án luật thống kê sửa đổi - các bài viết về dự án luật thống kê sửa đổi, tin tức dự án luật thống kê sửa đổi

Dự án Luật Thống kê sửa đổi: Các khái niệm phải “thống nhất”

Sau khi Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH quan tâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1