dự án khu nhà ở thôn đoài - các bài viết về dự án khu nhà ở thôn đoài, tin tức dự án khu nhà ở thôn đoài

Dự án khu nhà ở thôn Như Nguyệt và thôn Đoài: Sở TN&MT đã ngừng các giao dịch vì có tranh chấp

Đây là khẳng định của đại diện Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh trong buổi làm việc với Pháp luật Plus.

Theo dõi Pháp Luật Plus